Centrum Artystyczne Chagall

17.00–22.00

Dalí, Miró, Chagall, Picasso… rysunki, grafika (sala prezentacji autorskich)

Zwiedzanie wystawy z przewodnikiem.

17.00–22.00

Květoslav Kubala – Zanikająca Ostrawa (Galeria Na schodach)

Zwiedzanie wystawy fotograficznej z przewodnikiem

Kontakt:

Centrum Artystyczne Chagall
Repinova 16, 702 00 Ostrava
E-mail: chagall@chagall.cz
Web: www.chagall.cz
Tel.: 596 124 344

Chagall