Dopravní podnik Ostrava a. s.
dílny Martinov

Pro Ostravskou muzejní noc Dopravní podnik Ostrava tradičně zpřístupní místo deponace většiny historických tramvají, které se nacházejí v Areálu dílen DP Ostrava v Martinově. Při této příležitosti však budou vystaveny i další historické dopravní prostředky a tematické předměty ze sbírky městského dopravce.

16.00–23.00

Zpřístupnění depozitáře

Pro návštěvníky Ostravské muzejní noci bude od tramvajové zastávky Dílny DP Ostrava k místu, kde budou vystavena historická vozidla dopravního podniku (v Areálu dílny Martinov), jezdit nízkopodlažní tramvaj.

Pěší průchod areálem nebude možný.

Jízdy historických vozidel v roce 2015

  • 11. 7., 1. 8., 22. 8. – Jízdy historickými vozidly na trase Ostrava – Most Pionýrů – Zoo
  • 12. 9. – Den evropského dědictví – jízdy historickými trolejbusy na trase Ostrava – Michálkovice
  • 26. 9. – Den železnice – vyhlídkové jízdy historickými tramvajemi centrem města
  • 10. 10. – Den otevřených dveří u příležitosti 85 let autobusů v Ostravě v Areálu dílen Martinov a autobusových garáží v Porubě s vyhlídkovými jízdami
  • 6. 12. – Mikuláš – okružní jízdy historickými tramvajemi po Hrabůvce
dpo_logo_2013

Kontakt:

Dopravní podnik Ostrava a.s.
Martinovská 3293/40
723 00 Ostrava-Martinov
E-mail: dpored@dpo.cz
Web: www.dpo.cz
Tel.: 597 401 140

01_dpo 02_dpo 03_dpo 04_dpo 05_dpo 06_dpo