Galerie Magna

Galerie Magna zahájila svou činnost již v roce 2000.
Prezentuje především klíčové osobnosti české a slovenské výtvarné scény, které v Ostravě a jejím okolí nikdy, nebo již delší dobu nevystavovaly. V posledních letech dává vedle těchto výrazných osobností prostor i slibným talentům nastupující umělecké generace. V průběhu kalendářního roku realizuje sedm až osm výstav a ke každé výstavě vydává katalogový list. Výstavní program galerie je realizován za finanční podpory statutárního města Ostravy a Městského obvodu Moravská Ostrava Přívoz.

18.00–23.00

 Výstava soch Michala Gabriela

Michal Gabriel vstoupil na scénu na počátku 80. let a od té doby se stal jedním z nejvýraznějších tvůrců nového slohu – postmoderny. Od počátku jeho umělecké činnosti jsme svědky poutavého vyprávění příběhů specifickými prostředky sochařského jazyka.

Michal Gabriel není filosofem spekulujícím o lidském životě, je sochařem, ale jeho sochy nejsou samoúčelnými estetickými artefakty, jsou výrazem citlivé lidské zkušenosti a jejího zrání, a to dává celé jeho dosavadní tvorbě zjevnou a obdivuhodnou konzistenci.

Od roku 1984 vystavuje samostatně i společně na stovkách výstav v ČR i v zahraničí. Jeho díla jsou zastoupena ve sbírkách Národní galerie v Praze, Alšovy Jihočeské galerie v Hluboké nad Vltavou, Muzea umění v Olomouci, Galerie moderního umění v Hradci Králové a v mnoha soukromých sbírkách doma i v zahraničí.

magna_logo_white

galerie_magna

Kontakt:

Galerie Magna
Bieblova 3, 702 00 Ostrava
Tel.: 774 276 848
E-mail: jiri.dobes@centrum.cz
www: www.magna.8u.cz