Magičtí Lucemburkové

Čeští králové a panovníci Svaté říše římské

16.00–23.00

Volná prohlídka výstavy

Výstava Magičtí Lucemburkové s podtitulem Čeští králové a panovníci Svaté říše římské je jedním z prvních výstavních projektů k blížícímu se výročí sedmi set let od narození císaře Karla IV., nejvýznamnějšího představitele lucemburského rodu na českém trůně.

Cílem výstavy pro celé rodiny je přiblížit vládu této dynastie v českých zemích, vyzvednout nejvýznamnější mezníky jejich panování a přiblížit nejen jednotlivé představitele rodu, ale i některé významné osobnosti jejich doby, jež se nesmazatelně zapsaly do našich dějin.

Výstava se koná v předvečer oslav kulatého karlovského výročí a jejími protagonisty jsou všichni u nás vládnoucí Lucemburkové (Jan Lucemburský, Karel IV., Václav IV. a Zikmund Lucemburský), moravskou větev nevyjímaje (Jošt Moravský). Mimořádná pozornost je věnována českému a římskému králi Václavu IV. Nedávno jsme si připomněli hned dvě jeho výročí, v roce 2013 uběhlo 650 let od jeho korunovace českým králem a v roce 2014 595 let od jeho smrti.

Poprvé je v Ostravě formou kvalitních faksimile představena proslulá knihovna Václava IV., přesněji to, co se z ní dochovalo. Návštěvníci mají možnost nahlédnout do unikátní, bohatě iluminované Václavovy Bible, nejluxusnějšího opisu říšského zákoníku Zlaté buly Karla IV. nebo části jeho astronomických kodexů. Vedle nádherných manuskriptů jsou prezentovány například nejstarší dochovaná listina pro Ostravu z Archivu města Ostravy (vydaná Karlem IV. 17. května 1362), faksimile proslulého Ambraského malířského vzorníku, modely významných staveb sledovaného období či repliky některých strojů z autorského exempláře spisu Bellifortis Konráda Kyesera. Bezpochyby největším a rovněž unikátním exponátem je funkční středověký jeřáb, který byl představen mimo jiné i na Pražském hradě.

Výstava v budově Světa techniky v areálu Dolních Vítkovic v Ostravě potrvá do 17. září 2015.

magicti_lucemburkove_inverzni

01_lucemburkove 02_lucemburkove 03_lucemburkove 04_lucemburkove

Kontakt:

Svět techniky, Dolní Vítkovice,
Vítkovická 3004,
703 00 Ostrava-Vítkovice
E-mail: magictilucemburkove@gmail.com
Web: www.magictilucemburkove.cz