Slezskoostravská galerie

Slezskoostravská galerie je kulturním zařízením městského obvodu Slezská Ostrava, která vznikla v roce 2008. Slezskoostravská galerie zahájila svou činnost sérií výstav s architektonickou tematikou. Od roku 2009 byla koncepce galerie rozšířena o výstavy fotografické, zaměřené na scénografii nebo slavné osobnosti. Od roku 2010 hrálo ve výstavním programu hlavní roli výtvarné umění (například R. Fučíková, I. Titor, I. Kirzberger). Od roku 2011 byla dramaturgie galerie zaměřena na umělce, kteří jsou svým životem, prací nebo pedagogickou činností svázáni s Ostravou (například K. Lepík, E. Damborská). V dalších letech se objevily velké výstavní projekty, jako například Ostrava art nebo Současný český industriál a přibývají výstavy uspořádané ve spolupráci s jinými galeriemi, jako například Plej!. Rok 2014 přinesl mimo jiné výstavu Čechokanaďanky M. Gabánkové a divácky úspěšný pokus o rozšíření záběru galerie na užité umění v podobě výstavy I. Bohdanové Bortoliové.

Výstavy mají často doprovodné programy v podobě vernisáží, derniér, ale i komentovaných prohlídek s autorem, projekcí, koncertů, autorských čtení, tvůrčích dílen nebo besed. V galerii se příležitostně konají také konference, společenské akce nebo semináře. Galerie je bezbariérová.

Kvalitní káva, dobré víno, příjemná společnost!

16.00–24.00

Volná prohlídka instalované výstavy Złota linia

V termínu od 5. 6. – 31. 7. 2015 bude ve Slezskoostravské galerii instalována výstava mezinárodní skupiny tvůrců Złota linia a jejich hostů. Návštěvníci zde mohou vidět kresby, malby, grafiku, keramiku, fotografie, dřevořezby či prosvětlené instalace ze skla a kovu. Autoři těchto děl pocházejí převážně z Polska, ale budou zde i práce umělců z Ukrajiny, Norska, Německa a České republiky. Organizátorem a patronem výstavy je Generální konzulát Polské republiky v Ostravě.

16.00–22.00

Nevšední kávový catering s Mental Café

Vychutnejte si občerstvení, které vám nabízí pojízdná kavárna s obsluhou z řad lidí s mentálním postižením.

18.30–19.00, 19.30–20.00, 20.30–21.00

Hudební performance (3 bloky)

Světová premiéra nového hudebního formátu, hudební karikatury! Jiří Surůvka a Jan Gajdica zachycují hudebními prostředky vaši podobu (pravou i levou tvář).

Otevírací doba:

pondělí: zavřeno
úterý–pátek: 10.00–11.30 hodin,
12.30–17.00 hodin
sobota–neděle: 10.00–16.00 hodin

Kontakt:

Slezskoostravská galerie
Adresa: Slezskoostravská radnice, Těšínská 35,
710 16 Slezská Ostrava
Tel.: 599 410 426, 725 716 900
E-mail: vvahalikova@slezska.cz
Web: www.slezskaostrava.cz záložka Slezskoostravská galerie

slezskoostravska_logo

foto_radnice_slezska

foto_slezskoostravksa_galerie

01_slezskoostravska_galerie 02_slezskoostravska_galerie 03_slezskoostravska_galerie 04_slezskoostravska_galerie 05_slezskoostravska_galerie 06_slezskoostravska_galerie