TyfloCentrum Ostrava

18.00–23.00

Život ve tmě

Letos vám v TyfloCentru Ostrava ukážeme, jak „vidí“ zrakově postižení. Připravili jsme si pro vás brýle se zrakovými vadami, předvedeme vám, jak vodit nevidomého, také si můžete vzzkoušet chůzi s bílou holí, střelbu ze zvukové pistole.

Začátky prohlídek každou celou hodinu. Poslední vstup ve 22 hodin. Nutná je rezervace předem.

Kontakt:

TyfloCentrum Ostrava, o. p. s.
náměstí Msgre Šrámka 1760/4
702 00 Ostrava
E-mail: posta@tyflocentrum-ova.cz
Web: www.tyflocentrum-ova.cz
Tel.: 596 783 073

tyflocentrumTyfloCentrum_nova_budova

02_tyflocentrum 03_tyflocentrum